Delingsløsninger

Deling av materielle goder utgjør en stor miljøgevinst i tillegg til at det er økonomisk gunstig. Det kan være deling av mat eller utstyr i ulike kategorier, eller det kan være å spleise på tjenester som barnevakt og renhold. Felles planlagte storinnkjøp av mat og andre forbruksvarer kan spare tid og gi lavere priser.

Gode deleløsninger for elvaresykler, elsparkesykler og elbiler, samt bilhenger eller varebil er en naturlig del av bærekraftsmodellen.

Deling av materielle goder utgjør en stor miljøgevinst i tillegg til at det er økonomisk gunstig.

kontakt

Vil du vite mer om boligene og mulighetene?

kontakt

email

info@grønnere.no

call

46 123 456 789